Çocuk Aikido

Aikido, zihin, ruh ve bedenin denge ve uyum içerisinde olmasını amaçlayan ve kişiye hayatın her alanında çatışmasız bir yaşamın yollarını öğreten bir disiplindir. Bu özelliği sayesinde, sadece fiziksel bir çatışmada değil, hayatın her alanında kullanılabilir. Yine, sağlıklı çocuk gelişiminin en önemli noktalarından biri de zihin, beden ve ruhsal gelişimin paralel bir şekilde yürümesidir. Bu noktada Aikido, çocuğun rekabetten uzak bir ortamda, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunur.

Temel felsefesi gereği, Aikido’da müsabaka yoktur. Aikido, başkası üzerinde, onu yenerek elde edilecek zaferi, gerçek bir zafer olarak nitelendirmez. Aikido için gerçek zafer, ancak kişinin kendi içerisinde sağlayacağı gelişimle mümkün olabilir. Aikido’nun bu özelliği, çocuklara rekabetin kısıtlamalarından kurtulup, paylaşımın özgürlüğünü yaşayacakları bir ortam hazırlar. Böylece çocuklar, yenme-yenilme kıskacından çıkar, gelişimlerini rahatça ve keyifle sürdürebilir ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilirler.

Aikido derslerinde çocukların bedensel gelişimleri de büyük önem taşır. Pedagojik bir çerçeve içerisinde, güvenle hareket edecekleri ve bedenlerini fark edecekleri çalışmalar yapılır. Aikido derslerinde yapılan bu çalışmalarda çocukların;

  • Denge duyularının gelişmesi
  • Kondüsyonlarının artması
  • Bedenlerini tanıyıp, fark etmeleri
  • Sağlıklı bir beden duruşunun yerleşmesi
  • Konsantrasyonlarının artması
  • Analitik düşünme becerilerinin gelişmesi
  • Reflekslerinin artması vb.

hedeflenir. Bunun yanı sıra Aikido, çocukların özgüvenlerinin artması ve sosyalleşmeleri bakımından da büyük yararlar sağlar. Derslerde yapılan çalışmalarda ve uygulanan tekniklerde, kendimizi korumakla, karşımızdakine zarar vermek arasındaki farkın altı önemle çizilir. Kendisini ve birlikte çalıştığı arkadaşlarını korumayı ve başta Aikido dersleri olmak üzere hayatın her alanında şiddet duygusunu kontrol etmeyi öğrenir.

Aikido aynı zamanda, çocukların birer “dünya vatandaşı” olmalarının da aracıdır. Herhangi bir yaş sınırı olmaksızın yaşamları boyunca Aikido çalışabilirler. Birer Aikidocu olarak, dünyanın her yerinde kendileriyle aynı dili konuşan ve aynı ortak değerleri paylaşan insanlarla birlikte olma şansını elde ederler. Gittikleri her ülkede, onlarla aikido çalışacak ve kendilerini sevgiyle karşılayacak aikidocular mutlaka olacaktır.

Grubumuz bünyesinde, dünyanın farklı ülkelerindeki Aikido gruplarıyla ilişkiler kurulmaktadır. Bu ilişkiler sayesinde derslerimize katılan öğrencilerimiz, gittikleri ülkelerde de aynı Aikido tarzını benimsemiş gruplarla Aikido çalışmalarını sürdürebilirler.