Aikido japon kökenli bir savaş sanatı olduğu için komutlar ve tekniklerin isimleride japonca’dır. Aşağıda yoğun olarak telaffuz edilen kelimeler ve bu kelimelerin anlamları yer almaktadır.

01. Aikido

Aikido kelimesi Japonca 3 heceden oluşur Aİ: Harmoni(uyumlu hareket etme) Kİ: Ruh ,düşünce, akıl, evrensel enerji DO: Yol. O halde aikido;evrensel enerji ile harmoninin yoludur.Ama AİKİ kelimesi durumlara uygunluk gösterme şeklinde de anlaşılabilir.Bu son açıklama standart değildir ama belli istenmeyen metafiziksel vaatlerden kaçınır ve aikidonun hem fiziksel hem de psikolojik yönlerini iyi bir şekilde ortaya koyar.


02. Aikidoka

Aikido yapan kişiye aikidoka denir.


03. Aikikai?

Aiki cemiyeti. Bu sözcük , kurucu tarafından aikidonun yaygınlaştırılması için oluşturulmuş organizasyon için kullanılır.


04. Ai Hammi

Uke ve Nage’nin aynı ayaklarının önde bulunduğu ortak duruş (sağa sağ, sola sol) 


05. Atemi

(Vücuda vuruş) saldırganın dengesini bozmak ,onu şaşkınlığa uğratmak için yapılan vuruş. Atemi ,saldırganın aikido tekniklerine karşı göstericeği doğal tepkileri, refleksi bertaraf etmek için son derece etkili ve önemlidir. Pek çok insanın, vücutlarının alışkın olmadıkları bir şekilde monipule edildiğini hissettiğinde yapacağı ilk şey ; kol , bacak gibi uzuvlarını geri çekmek , vücudunun ağırlık merkezini aşağıya çekip tekniği yapan kişiden uzaklaşmak olacaktır.Ateminin uygulanması ile hasmın doğal savun masında bir fırsat penceresi açılma olasılığı oluşturur.Bu da aikido tekniğinin uygulanmasına imkan verir.  


06. Ashi Sabaki

Ayak çalışması. Güçlü denge sağlamak ve hareket kolaylığından yararlanmak için ayak çalışmaları aikidoda çok önemlidir. 


07. Bokken

Tahta kılıç. Bek çok aikido hareketi geleneksel japon eskisiminde çıkmıştır.İleri düzeylerde belli hareketlerin inceliklerini , silahlı ve silahsız teknikler arsındaki ilişkileri ve çeşitli silahlara karşı savunmayı öğrenmek için Bokken gibi çeşitli silahlardan faydalanınılır.


08. Dan

Siyah kemer rütbesi IAF(uluslar arası aikido federasyonu)aikidosunda şu anda alınması muhtemel en yüksek dan, 9.dandır.şu anda 10.dana sahip aikidocular vardır. 10.dan onlara ,kurucunun ölümünden önce verilmiştir ve feshedilemez.


09. Doşhu

Yolun başı anlamında kullanılır aikidonun başında bulunan kişiye verilen ünvandır. Şu anda doşu Morihei Ueshiba’nın torunu olan Moriteru Ueshiba’dır.


10. İrimi

Gövdeye giriş hareketi. Pekçok aikidocu İRİMİ’nin ardındaki düşünce ;rakibinin saldırısına etkili bir şekilde devam edemeyeceği ve rakibinin dengesini kontrol edebileceği bir şekilde, konumunu karşındakine göre ayarlanmaktadır.


11. Dojo

Edebi olarak yolun ( DO )yeri , ” Bir dojo (idman yapılan yer ), bizim kendimizle korkularımızla , endişelerimizle ,alışkanlıklarımızla doğrudan bağlantıya geçtiğimiz küçük bir evrendir.Burası bizi sınırlayan engellerle savaştığımız bir arenadır. Bu arenada bizim karşımıza çıkan kişiler bizim hasımlarımız değil kendimizi anlamamıza yardımcı olan dostlarımızdır.


12. Hakama

Genelde siyah kemerlece giyilen bölünmüş (parçalı )etek.Bazı dojolarda bayanlarca ,bazı yerlerde ise bütün aikidokalar tarafından giyil mektedir.(ülkemizde sadece siyah kemer sahibi olmuş öğrenciler giymektedir ve renk olarak siyah ve lacivertdir.)