Aikido, Japonya kökenli bir “savaş sanatı”dır. Çıplak elle olduğu kadar kılıç (ken) veya sopa (jo), veya bunların değişik bileşimleriyle, uygulanır. Aikido’yu Judo ve Karate disiplinlerinden ayıran en temel özellik tekniklerinin dairesel karakterde olması ve, saldırı kapsamında ortaya çıkan “enerji” nin (ki) yönünde, çarpışmadan ve “uyum” halinde (aiki) yapılmasıdır.

Aikido, diğer “savaş sanatları” nda (budo) olduğu gibi, bedenle birlikte zihinsel yapının da aynı anda ve paralel çalışılmasıdır. Bu anlamda, “savaş” disiplini kapsamında, bir “yaşama sanatı” nın oluşmasını ve özümsenmesini sağlar.

Aikido, tarihsel perspektifte, kökenleri uzakdoğu öğretilerine dayanan çok eski bir disiplin olmakla beraber XX. yüzyılda bir Japon savaş sanatları üstadı olan Morihei Ueshiba tarafından yapılandırılmıştır. Kurumsal merkezi Tokyo’da bulunan ve Kurucu’nun ailesi tarafından yönetilen Aikikai World Headquarters’tır.

Aikido bir savaş sanatı olarak geçmişte samuraylar tarafından çalışılan ve gerektiğinde kullanılan bir disiplindir. Tüm geleneksel Japon öğretilerinde olduğu gibi Aikido çalışmasında da kişinin sadece fiziksel değil zihinsel ve ruhsal olarak da gelişimi amaçlanır. Temel amaç sadece iyi bir savaşçı yetiştirmek değil; iyi bir birey yetiştirmektir. İyi bir bireyin ve aynı zamanda iyi bir samurayın sahip olması gereken özellikler nelerdir? Bu özellikler Japonların “Bushido”olarak adlandırdığı ve “Savaşçının yolu”olarak Türkçeye çevrilen disiplinin yedi prensibiyle açıklanabilir.

  • Dürüstlük ve Adalet
  • Kahraman Cesareti
  • Merhamet
  • Nezaket
  • Samimiyet
  • Şeref
  • Sadakat

Bu prensipler sayesinde Aikido, sadece bedenimizi değil zihin ve ruh gelişimimizi de ön planda tuttuğumuz bir disiplindir. Başkalarına zarar verme ve onlara üstün gelme fikrini reddetmesinin sebeplerinin kaynağında da bu prensipler yatar. Aikido’da bu müsabaka yoktur. Müsabakanın kişinin egosunu körükleyeceğine ve kendi özünden ve kişisel gelişiminden uzaklaşmasına yol açacağını savunur. Amaç dışarda başkalarına üstün gelmek değil, kişinin egosuna karşı üstün gelmesidir.

Bu felsefi ve barışçı yönü Aikido’nun etkin bir savaş sanatı olduğu gerçeğini değiştirmez. Hem ortaya çıktığı dönemde hem de günümüzde bireysel savunma amaçlı disiplinler içerisinde en etkili savaş sanatlarından biridir. Düzenli, yeterli sürede ve yetkin bir eğitmen eşliğinde yapılacak çalışmanın ardından bireyler günlük hayatta karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda Aikido tekniklerini rahatlıkla kullanabilir ve kendilerini koruyabilirler.